14%
 RonaldJack RJ3000L

RonaldJack RJ3000L

3,850,000₫

4,500,000₫

9%
 RonaldJack RJ2000L

RonaldJack RJ2000L

3,290,000₫

3,600,000₫

6%
 Máy chấm công thẻ giấy RJ2200N

Máy chấm công thẻ giấy RJ2200N

3,000,000₫

3,200,000₫

6%
 Máy chấm công RJ2200A

Máy chấm công RJ2200A

3,000,000₫

3,200,000₫

11%
 Máy chấm công Aikyo A2300

Máy chấm công Aikyo A2300

4,000,000₫

4,500,000₫