16%
 Khóa cửa thông minh RJ2000L

Khóa cửa thông minh RJ2000L

2,110,000₫

2,500,000₫

26%
 Máy chấm công Aikyo A2300  Máy chấm công Aikyo A2300

Máy chấm công Aikyo A2300

2,210,000₫

3,000,000₫

26%
 Máy chấm công Ronald Jack RJ3500  Máy chấm công Ronald Jack RJ3500

Máy chấm công Ronald Jack RJ3500

1,840,000₫

2,500,000₫

17%
 Máy chấm công thẻ giấy RJ2300A  Máy chấm công thẻ giấy RJ2300A

Máy chấm công thẻ giấy RJ2300A

2,500,000₫

3,000,000₫

20%
 Khóa cửa thông minh Zkteco TL200  Khóa cửa thông minh Zkteco TL200

Khóa cửa thông minh Zkteco TL200

5,890,000₫

7,360,000₫

20%
 Khóa cửa thông minh Zkteco FL1000  Khóa cửa thông minh Zkteco FL1000

Khóa cửa thông minh Zkteco FL1000

10,210,000₫

12,760,000₫

20%
 Khóa cửa thông minh Zkteco LH2600

Khóa cửa thông minh Zkteco LH2600

1,810,000₫

2,262,000₫